PROJE GELİŞTİRME

Deterjanlı Su İle Sepet Yıkama Makinası
Taşıma zincirleri vasıtasıyla yıkama tüneline alınan sepetler; ön yıkama bölümündeki fıskiyeler vasıtasıyla püskürtülen su (30-40 °C) ile ön yıkamaya tabi tutulduktan sonra ana yıkama bölümüne geçirilir. Yine fıskiyelerle püskürtülen su (50-70 °C) ve detarjan pompasıyla basılan detarjanla beraber yıkanarak durulama bölümüne sevk edilir. Durulama bölümündeki fıskiyelerden püskürtülen su ile sepetlerin durulama işlemi gerçekleştirilir. Çıkış bölümündeki fan vasıtasıyla hava kanalından üflenen hava sepetlerin üzerindeki biriken suyu dağıtır ve yıkama işlemi tamamlanmış olur.